Pre-audit & Accounting support

Een goed begin is het halve werk…….

Wettelijke controleopdrachten vergen steeds meer tijd en inspanning van ondernemingen. Uw accountant heeft – in veel gevallen begrijpelijk – behoefte aan meer informatie. Dit levert vaak vragen op over de aard en diepgang van de door u aan te leveren informatie. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

  • standpunt bepalingen (position papers);
  • goodwill impairment tests;
  • het aanleveren van specificaties ten behoeve van uw accountant (zowel NL GAAP, US GAAP als IFRS);
  • de kwaliteit van externe verslaggeving;
  • Het ontsluiten van uw data-file en voorbereiden van data om uw accountant in staat te stellen analyses uit te voeren;
  • toegenomen eisen aangaande de inhoud en de kwaliteit van het dossier dat door u moet worden voorbereid.

De samenstelling van dergelijke informatie is vaak tijdrovend en vraagt ook steeds meer specifieke deskundigheid door toenemende regelgeving. Wij kunnen u helpen met het in één keer goed opleveren van de door uw accountant gevraagde informatie. Met een pre-audit brengen we in kaart in hoeverre uw organisatie voldoet aan bepaalde normen. 

Waarom een pre-audit bij WVDB?

Wij hebben, vanuit onze eigen specifieke ervaring en onze (persoonlijke) achtergrond, de deskundigheid om de medewerkers van uw financiële afdeling hierbij te ondersteunen en vergaand te ontlasten. Coördinatie speelt hier een belangrijke rol bij en hierbij helpen onze goede contacten met andere accountantsorganisaties. Onze mensen zijn gewend aan het werken aan beide kanten en slagen erin wederzijds begrip en vertrouwen te creëren, waardoor een controleopdracht efficiënter verloopt. Naast het voorkomen van meerwerk bevordert dit ook de constructieve manier van samenwerking; het blijft immers mensenwerk!

Via onze pre-audit en accounting support kunnen we ook uw administratieve organisatie (AO) en interne beheersingsmaatregelen (IB) in kaart brengen en advies geven met betrekking tot externe verslaggeving. Als de (externe) accountant kan steunen op een goed werkende AO/IB, bespaart dat u geld bij de accountantscontrole, maar ook bij de aansturing van uw organisatie.

Uw voordeel

Wij onderscheiden ons door onze persoonlijke aanpak, waardoor wij in staat zijn om onze deskundigheid tijdens dit proces over te dragen op uw eigen mensen, waardoor u op zowel korte als lange termijn aanzienlijke besparingen kan realiseren op het budget van de controlerend accountant, die u dan niet langer zal confronteren met onaangename budgetoverschrijdingen uit hoofde van meerwerk.

Interesse?

Heeft u een vraag over één van onze diensten? Wij staan u graag te woord, de koffie staat altijd klaar.

 

Contact

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.