Loonheffingen

Als werkgever moet u bij het belonen van uw werknemers en bij het inschakelen van externe arbeidskrachten diverse regels in acht nemen op het gebied van de loonbelasting en sociale verzekeringen.

Looncontrole

U kunt afwachten of u deze regels juist heeft toegepast totdat de Belastingdienst een looncontrole instelt. Mocht u de regels niet correct hebben nageleefd, dan kan dit leiden tot forse naheffingen. U kunt echter ook besluiten om vooraf inzicht te krijgen in de eventuele risico's en de niet benutte kansen binnen uw organisatie op het gebied van de loonheffingen. Op deze manier kunnen tijdig maatregelen worden genomen om eventuele correcties bij een looncontrole van de Belastingdienst zo veel mogelijk te beperken. Uiteraard zijn onze specialisten op het gebied van loonheffingen u hierbij graag van dienst.

Belonen werknemers

U kunt uw personeel op verschillende manieren belonen. Bij vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers dient u zich af te vragen wat daarvan de fiscale gevolgen zijn. Dit antwoord is niet altijd eenvoudig. Onze specialisten kunnen u hierover adviseren. Daarbij streven wij na om dit voor zowel werkgever als werknemer zo fiscaal vriendelijk mogelijk te regelen. Denk hierbij aan het opzetten van een cafetariaregeling voor uw personeel, maar ook aan het belastingvrij vergoeden van bepaalde kosten aan uw werknemers.

U dient zich niet alleen bewust te zijn van mogelijke fiscale aspecten bij het belonen van uw eigen werknemers. Ook wanneer u externe arbeidskrachten inhuurt, bijvoorbeeld via een managementstructuur, als freelancer, als uitzendkracht of wanneer u werk heeft uitbesteed aan een aannemer, dan kan dit uiteenlopende fiscale consequenties hebben. Vaak moeten bepaalde documenten worden bewaard en/of een administratie worden gevoerd om eventuele risico's zo veel mogelijk uit te sluiten. Wij verlenen hierbij graag onze assistentie.

 

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.