Due diligence

Due diligence onderzoeken worden uitgevoerd door ons ꞌTransaction Advisory Teamꞌ, Corporate Finance adviseurs aangevuld met overige specialisten (audit, tax, legal en HR) binnen WVDB Adviseurs Accountants en VDB Advocaten Notarissen.

Due diligence onderzoek bij acquisitie

Een goed due diligence onderzoek bij acquisities is een ꞌmustꞌ. Binnen onze multidisciplinaire praktijk kunnen wij desgewenst een groot aantal aandachtsgebieden op het gebied van audit, tax en legal voor u afdekken. Vanzelfsprekend stemmen wij de scope van het due diligence van te voren met u af.

Het voornaamste doel voor een koper om een due diligence onderzoek uit te voeren is om meer te weten te komen over de te kopen onderneming. Is de koopprijs correct voor de onderneming en welke risico's zijn aan de voorgenomen overname van de onderneming verbonden? Daarnaast rust er een onderzoeksplicht op de koper. Daartegenover staat een mededelingsplicht voor de verkopende partij. Ondanks dat de mededelingsplicht in beginsel voor de onderzoeksplicht gaat, kan de koper tekortschieten met betrekking tot het onderzoeksplicht indien er niet voldoende onderzoek verricht wordt. Het soort onderneming dat wordt gekocht en het financiële belang van de transactie zorgen hoe uitgebreid een due diligence onderzoek dient te zijn. 

Vendor due diligence

In bepaalde gevallen kan het raadzaam zijn om voor de start van een actief verkoopproces zelf het initiatief te nemen en een vendor due diligence te laten uitvoeren. Binnen WVDB Corporate Finance voeren wij vendor due diligence onderzoeken uit. Wij starten uiteraard met het analyseren en bespreken van de vereiste scope van het due diligence onderzoek. Voorafgaand gaan wij graag met u in gesprek over de inrichting van het verkoopproces en de rol van het vendor due diligence daarin.

Data Room

Tijdig aandacht voor de opzet van de structuur en de inhoud van de Data Room, alsmede monitoring van documentstromen draagt bij aan een efficiënt due diligence proces. Wij zijn u hierbij desgewenst graag van dienst.

 

Terug naar Corporate Finance

Onze adviseurs
mensen met vakkennis