Herstructurering

Als uw onderneming onvoldoende rendeert, er liquiditeitsdruk of zelfs acute liquiditeitskrapte optreedt, dienen er maatregelen te worden getroffen. Wij zijn in staat met u op korte termijn de juiste analyse te maken. Vervolgens werken wij een pragmatisch plan van aanpak uit en zullen u bij de uitvoering van de herstructurering ondersteunen, bijvoorbeeld in het managen van de relaties met financiers.

In een aantal gevallen hoort daar ook het aantrekken van nieuw risicodragend kapitaal bij. Binnen het brede spectrum van finance, tax en legal beschikken wij binnen WVDB Adviseurs Accountants en VDB Advocaten Notarissen over eigen hooggekwalificeerde specialisten die op afroep gereed staan om daar waar gewenst snel en goed op deelgebieden te adviseren. Zo hebben wij een eigen insolventieteam met ervaren curatoren en een eigen team arbeidsrechtspecialisten.

 

Terug naar Corporate Finance

Onze adviseurs
mensen met vakkennis