Optimale procesverbetering met process mining

Waardevolle inzichten in uw financiële data vormen een essentiële basis voor betere besluitvorming. Om de financiële resultaten daadwerkelijk te verbeteren moet u aan de slag met procesverbetering. Een fysieke procesinventarisatie kost – zeker binnen een grotere en complexe organisatie - veel tijd en mankracht, terwijl slechts een deel van het verhaal boven water komt.

Ontdek het daadwerkelijke procesverloop

Een process mining analyse geeft inzicht in het daadwerkelijke data-verloop van een proces, inclusief de uitzonderingen. Na de analyse weet u exact hoe vaak er op welke wijze wordt afgeweken van het gewenste proces en waar die exacte afwijkingen plaatsvinden. Met de knelpunten inzichtelijk voorzien onze adviseurs u van actiegerichte adviezen die uw processen blijvend verbeteren.

Whitepaper: Gebruik process mining als hét startpunt voor een snel en effectief werkende organisatie

Leer in deze whitepaper hoe process mining aan de hand van logs in uw it-systemen exact kan vaststellen wáár verbetering nodig is. Én niet minder belangrijk, wat er nodig is om een process mining analyse te slagen.

Download whitepaper
Process mining eindhoven
Figuur 1: In bovenstaand voorbeeld zien we dat de processtap 'Inkoopfactuur vrijgeven' tien keer is overgeslagen.

Verbeter uw processen actiegericht

Wanneer we het voorbeeld van een inkoopproces (zie figuur 1) volgen vanaf het moment dat een inkooporder wordt vrijgegeven voor betaling, dan zien we in één oogopslag dat de verplichte processtap ‘Inkoopfactuur vrijgeven’ tien keer is overgeslagen. Zonder process mining was dit wellicht nooit aan het licht gekomen. Nu weten we dat het gebeurt én hoe vaak.

Om actie te ondernemen, moeten we weten welke tien gevallen de stap, ter voorkoming van fraude, omzeilen. Met een druk op de knop in de process mining applicatie worden deze 10 gevallen naar boven gehaald (figuur 2). Nadat deze gevallen nader zijn onderzocht, zou een actiegericht resultaat kunnen luiden: het geven van een gerichte training aan de medewerkers óf het implementeren van een systeemaanpassing die de verplichte stap afdwingt.

een procesoverzicht uit analysetool Disco
Figuur 2: Met één druk op de knop in de process mining applicatie worden de 10 afwijkende gevallen naar boven gehaald.

Wilt u graag weten wat process mining voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Wesley Wiertz of vraag vrijblijvend een demo aan.

Vraag demo aan

Wesley Wiertz

Wesley Wiertz

Registeraccountant, Process mining expert

Vraag een vrijblijvende demo aan!

Wilt u graag weten hoe process mining uw organisatie kan helpen om sneller en effectiever te werken? Vul dan snel het formulier in en verken de mogelijkheden tijdens een vrijblijvend gesprek en demonstratie!