Salarisadvies en salarisverwerking 

De salarisadministratie is een essentieel onderdeel binnen uw bedrijfsadministratie. Als werkgever wilt u zeker zijn van een juiste en tijdige salarisadministratie die aan alle wettelijke vereisten voldoet. 

Adequaat salarisadvies

WVDB biedt meer dan 'alleen maar' salarisverwerking. Onze salarisadviseurs signaleren essentiële zaken rondom de salarisverwerking en op aanpalende gebieden. Daarnaast zijn zij een sparring partner voor u en voorzien u van adequaat salarisadvies. Waar nodig schakelen onze salarisadviseurs hun collegaspecialisten in, bijvoorbeeld een loonbelastingadviseur, een arbeidsrechtadvocaat, een pensioenspecialist of een P&O-manager.

Register Payroll Professional met ISAE 3402 certificering

Kwaliteit, kennis en kunde zijn essentieel in het salarisverwerkingsproces. Onze ervaren salarisadviseurs zijn dan ook Register Payroll Professional en ingeschreven in het daarbij behorende register (NIRPA). Daarnaast laat onze ISAE 3402 verklaring zien dat onze werk- en controleprocessen op orde zijn.

Nirpa-salarisprofessionals.jpg

Aanpak van onze salarisadviseur

Onze aanpak en technologie passen wij aan aan de omvang van uw werknemersbestand. Persoonlijke aandacht staat altijd voorop. Met onze portal kunt u online uw salariszaken regelen, hebt u altijd uw administratie bij de hand en houden wij u op de hoogte van diverse ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan voor uw organisatie.

Systemen voor verwerken salaris

Wij gebruiken Cobra en Nmbrs als salarisverwerkingssystemen. Beide systemen zijn effectief en eenvoudig in het (digitale) gebruik. Zowel Nmbrs als Cobra bieden werkgevers een gedegen personeelsinformatiesysteem, dat een integraal onderdeel is van de salarisverwerking. Het personeelsinformatisysteem ondersteunt zowel de diverse personeelsprocessen (salarisverwerking, beoordelingsrondes, opleidingen, etc.) als het HR-beleid binnen uw bedrijf. Uiteraard hebben de systemen de mogelijkheid van een Employee en/of Manager Self Service en kunnen er uitgebreide en functionele kengetallen en managementinformatie op personeelsgebied gegenereerd worden. Koppelingen tussen de salarisadministratie en het online boekhoudpakket Twinfield zijn ook mogelijk.

Mogelijkheden salarisverwerking

Qua salarisverwerking kunt u kiezen uit een aantal mogelijkheden, waarbij zoveel mogelijk balans is aangebracht tussen kwaliteit, service en persoonlijke aandacht enerzijds en efficiëncy, technologie en vaste prijzen anderzijds.

Uw wensen

Al naar gelang uw wensen verzorgen wij alleen uw loonstroken met de daarbij behorende wettelijke verplichtingen, of verzorgen wij ook diverse aan de salarisverwerking gerelateerde werkzaamheden. Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan pro forma loonberekeningen, ziek- en herstelmeldingen en de pensioenadministratie. Maar ook aan ondersteuning op P&O gebied (eerstelijnsvragen).

Wij helpen u graag met kundig salarisadvies. Neem contact op.


Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.