Internationale werknemersmobiliteit

Indien uw werknemers grensoverschrijdend werkzaam zijn of uitgezonden worden naar het buitenland, kan dit ingrijpende fiscale en financiële gevolgen hebben voor zowel werkgever als werknemer. Vaak ook zijn werknemers tegenwoordig afkomstig uit het buitenland.

Duidelijk moet zijn waar de werknemer belasting betaalt en sociaal verzekerd is en welke verplichtingen daarbij voor de werkgever gelden.

Werk- en verblijfsvergunningen

Werk-en verblijfsvergunningen zijn hierbij essentieel, voor zowel de werknemer als de werkgever. De Wet Modern Migratiebeleid (inwerking per 1 juli 2013) heeft belangrijke gevolgen voor de procedure van het afgeven van de vergunningen en de duur van de vergunningen.

Regelingen

In veel situaties zal het mogelijk zijn om de arbeidsvoorwaarden fiscaal te optimaliseren en/of gebruik te maken van speciale regelingen op fiscaal en sociaal verzekeringsgebied, waardoor kosten bespaard kunnen worden. Bijv. de 30%-vergoedingsregeling in Nederland voor bepaalde categorieën buitenlandse werknemers, het implementeren van een salary-split en de EU-Verordening inzake sociale zekerheid.

 

Lees meer over grensarbeiders

Onze adviseurs
mensen met vakkennis