Loonbelasting en sociale verzekeringen

Op het gebied van de loonheffing is het belangrijk dat u als werkgever aan alle fiscale vereisten voldoet, in control bent en zo snel mogelijk op veranderingen in de wetgeving kunt anticiperen. De sociale zekerheid omvat een stelsel van verzekeringen dat er voor zorgt dat mensen die tijdelijk of permanent geen loon ontvangen toch een minimuminkomen krijgen. Er zijn twee soorten sociale verzekeringen in Nederland: volksverzekeringen en werknemersverzekeringen.

Wijzigingen

Werkgevers zullen ook de komende tijd geconfronteerd blijven worden met diverse fiscale wijzigingen, die een aanzienlijke impact (kunnen) hebben op de personeelskosten. Wat te denken van de invoering van de werkkostenregeling, de modernisering van de ziektewet en het horizontale toezicht door de fiscus?

Gevolgen

Daarnaast zult u bij het inschakelen van externe arbeidskrachten (denk aan ZZP’ers, free-lancers, uitzendkrachten, aannemers en inhuur via een management-structuur) de uiteenlopende fiscale gevolgen vooraf op een deugdelijke wijze moeten regelen (bijv. VAR verklaring, ketenaansprakelijkheid, Waadi-verplichtingen, etc.). 

Vraagstukken sociaal verzekeringsgebied

Bent u directeur-grootaandeelhouder, dan heeft u een aparte positie op fiscaal en sociaalverzekeringsgebied. Vraagstukken die daarbij horen zijn: bent u als DGA wel of niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, wat is uw gebruikelijk loon, hoe spaart u voor uw oudedagsvoorzieningen?

Ook het systeem van de sociale verzekeringen is complex en verandert veelvuldig.

  • Zijn al uw werknemers op de juiste wijze sociaal verzekerd?
  • Loopt u geen financiële of juridische risico's?

Loonheffingsspecialisten

Onze loonheffingsspecialisten kunnen u op dit gebied van dienst zijn en er samen met u voor zorgen dat u op het brede gebied van de loonbelasting en sociale verzekeringen niet in de fiscale, juridische en financiële valkuilen stapt.

Assisteren bij salarisvraagstukken

Dit doen wij aan de hand van één of meerdere concrete vraagstukken die in uw organisatie spelen (bijv. invoering van de werkkostenregeling). Maar dat kan ook pro-actief door het uitvoeren van een quick scan op loonheffingsterrein, waarbij wij de risico’s voor de loonbelasting en sociale verzekeringen binnen uw organisatie in kaart brengen en u tevens wijzen op eventuele mogelijkheden voor fiscale optimalisatie van uw arbeidsvoorwaarden en kostenbesparingen. Daarnaast kunnen wij in de volle breedte assisteren in geval van grensoverschrijdende arbeid:

  • Loonbelasting
  • Sociale verzekeringen
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Werk- en verblijfsvergunningen
  • Contracten

Ook hier geldt dat wij kennis, kunde en ervaring combineren met een pragmatische en persoonlijke aanpak.

Onze adviseurs
mensen met vakkennis