Pensioenadvies in Eindhoven en Den Bosch

Voor veel ondernemers betreft pensioen een complexe en ondoorzichtige materie, waarbij adequate advisering en begeleiding door een specialist een pre is. WVDB Pensioenadviseurs heeft deze expertise in huis. Vanzelfsprekend beschikken onze adviseurs over de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die vergunning toont aan dat wij voldoen aan de (nieuwe) zeer strikte kwaliteits- en deskundigheidseisen die de AFM stelt aan het geven van pensioenadvies. Dat de pensioenregeling aan alle wet- en regelgeving moet voldoen vinden wij in onze advisering vanzelfsprekend.

Pensioenadvies voor werkgevers

Wilt u als werkgever een pensioenregeling aanbieden aan uw medewerkers dan helpen wij u hier graag bij. Pensioen is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. Door een pensioenregeling aan te bieden voorziet u uw medewerkers en hun nabestaanden van een inkomensvoorziening voor de oude dag en bij overlijden. Pensioenadvies voor werkgevers kan naast het adviseren van een passende collectieve pensioenregeling ook bestaan uit het wijzigen of beheren van een pensioenregeling en tenslotte de communicatie daarvan naar uw medewerkers.

Het beheer van uw collectieve pensioenregeling

U heeft een collectieve pensioenregeling afgesloten voor uw medewerkers maar hiermee bent u er nog niet. De pensioenadministratie dient gedurende het jaar op orde te worden gehouden. Welke mutaties dient u door te geven aan de pensioenuitvoerder? En op welk moment? Betalen uw medewerkers een eigen bijdrage voor hun pensioen? En wordt deze correct ingehouden op het loon? Welke vragen hebben uw medewerkers gedurende het jaar over de pensioenregeling? Is waardeoverdracht mogelijk en welke gevolgen heeft dit voor de pensioenaanspraak?

Deze werkzaamheden nemen wij u graag uit handen! Neemt u vrijblijvend contact met ons op en wij vertellen u graag meer over onze werkwijze.

Neem contact op

Ondernemers Pensioen

Ook als ondernemer/DGA (directeur grootaandeelhouder) is het verstandig om na te denken over uw oudedag en het risico van overlijden. U weet immers nooit hoe het leven loopt.  Wetende in uw achterhoofd dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven wanneer het leven onverwachts een andere wending neemt geeft een gerust gevoel. Vaak vergeten mensen dat pensioen niet alleen maar draait om een uitkering voor de oudedag. Ondernemers hebben diverse mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Weet u hoeveel pensioen u straks kunt verwachten en weet u wat uw nabestaanden bij overlijden ontvangen? 

Kijk op de pagina pensioen voor ondernemers of neem contact op met onze pensioenspecialisten via pensioen@wvdb.nl.

Internationaal Pensioen

De internationale pensioenadviespraktijk richt zich op het adviseren van internationaal opererende bedrijven en particulieren. Internationaal pensioen is een complex speelveld van Nederlandse pensioenwet- en regelgeving en buitenlandse pensioenstelsels. Internationale belastingverdragen en Europese richtlijnen spelen daarbij een steeds grotere rol. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in zowel de nationale pensioenwereld als de internationale. Samen met u streven wij naar pragmatische oplossingen om aan pensioenafspraken die u als (buitenlandse) werkgever met uw medewerkers maakt, ook daadwerkelijk invulling te kunnen geven.

Welke kansen zijn er op het gebied van pensioen?

Pensioen is vaak een kostbare secundaire arbeidsvoorwaarden zowel voor werkgever als werknemer. Echter vaak zijn niet alle mogelijkheden op pensioengebied bekend bij werkgever en werknemer. In onze one-pager hebben wij een aantal mogelijkheden op een rij gezet die wellicht in de huidige situatie voor beiden tot verassende resultaten kunnen leiden en meer mogelijk maken dan op voorhand werd gedacht. Nieuwsgierig? 

Download one-pager!

Volledige en onafhankelijke advisering en begeleiding pensioenen

Dankzij onze AFM vergunning mogen wij bemiddelen in pensioenproducten. Wij hebben geen enkele product- of adviesbinding met welke partij dan ook, daardoor zijn wij volstrekt onafhankelijk en objectief in de advisering. Wij werken op basis van uurtarief en/of fixed fee.

Door onze expertise te bundelen met de overige disciplines binnen onze organisatie, ontstaat een uniek samenwerkingsverband. De vraagstukken binnen ons vakgebied waar wij ons mee bezighouden zijn dan ook zeer uiteenlopend. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Pensioen due dilligences bij fusies en overnames om pensioenrisico's in kaart te brengen;
  • Het bijstaan van een Ondernemingsraad bij instemmingsprocedures rondom pensioen;
  • Actuariële berekeningen;
  • Pensioen in geval van echtscheiding;
  • Juridische vraagstukken omtrent pensioen;
  • Het beoordelen van uitvoerings-/verzekeringscontracten en pensioenreglementen;
  • Grensoverschrijdend pensioen;
  • Administratief beheer van uw pensioenregeling;
  • (Semi) overheid vraagstukken;
  • Second opinions