Klachtenregeling

WVDB Adviseurs Accountants heeft een kantoorklachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan WVDB Adviseurs Accountants verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door WVDB Adviseurs Accountants.

De klachtenregeling is beginsel bedoeld voor klanten van WVDB Adviseurs Accountants, maar ook derden kunnen daarvan gebruik maken.

De klacht kan worden ingediend via het hieronder vermelde klachtenformulier, per email aan compliance@wvdb.nl of schriftelijk ter attentie van:

WVDB Adviseurs Accountants
t.a.v. de klachtenfunctionaris, Compliance
Postbus 120, 5580 AC Waalre

 

Klokkenluidersregeling

Ook hanteert WVDB Adviseurs Accountants een klokkenluidersregeling.

Deze regeling waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de accountantsorganisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling.

Het verschil met de kantoorklachtenregeling is dat bij gebruik van de klokkenluidersregeling de anonimiteit van de melder gewaarborgd is.