WVDB Radar - de nieuwe norm in advies

 

Als ondernemer heeft u ambities en wilt u zowel persoonlijk als zakelijk uw doelen behalen. U heeft een lange termijn visie ontwikkeld om deze doelen te realiseren. Maar hoe weet u nu of u op de goede weg zit of mogelijk op basis van uw huidige situatie misschien een andere weg moet kiezen? Realtime inzicht in uw huidige situatie helpt u om de juiste keuzes te maken voor toekomst. WVDB Radar biedt u dit inzicht.

 

WVDB Radar biedt een geobjectiveerd advies op verschillende thema's die eenduidig worden uitgelicht op basis van de bij ons aanwezige data over u en uw bedrijf. Hierdoor krijgt u objectief beeld van de aandachtspunten, risico's maar ook de kansen voor u als ondernemer en voor uw onderneming, ongeacht de adviseur die u hierin begeleidt. 

 

WVDB Radar onderscheidt zich door haar multidisciplinaire karakter waardoor het alle belangrijke thema's raakt die voor u en uw onderneming van wezenlijk belang zijn om inzicht te hebben in uw ambities richting de toekomst. Deze tool is exclusief ontwikkeld voor klanten van WVDB.

 

Zo heeft u weer de ruimte om u te kunnen focussen op uw passie voor ondernemen.

Interesse?

Wilt u weten wat WVDB Radar voor u als ondernemer kan betekenen? Wij staan u graag te woord, de koffie staat altijd klaar.

 

Contact

Direct vragen over WVDB Radar?

Neem contact op met:
arjanklop@wvdb.nl
of bel: +31 (0)88 - 194 8757

Persoonlijke situatie

Het startpunt van de WVDB Radar is altijd de situatie van u als ondernemer en uw familie. In dit thema wordt gekeken naar zaken als burgerlijke staat en kinderen.

Inkomen en vermogen

Als ondernemer bouwt u vermogen op om persoonlijke doelen te realiseren. Dit kan u op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door te investeren in uw onderneming, vastgoed, beleggingen of op de bank.

 

In de praktijk zien wij vaak dat de ondernemer door deze spreiding geen totaaloverzicht heeft van het vermogen dat opgebouwd is. Wij geloven dat het essentieel is om hier goed zicht op te hebben. Uw huidige inkomens- en vermogenspositie is hét startpunt voor een sterke financiële planning, om zo uw visie op uw persoonlijke toekomst te verwezenlijken.

Financiële planning

Als ondernemer kijkt u vooruit. U werkt aan de toekomst van uw onderneming. Maar heeft u zicht op uw eigen toekomstige financiële situatie? Kunt u dan nog leven conform uw huidige levensstandaard? En heeft u zicht op de effecten van calamiteiten zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden?

Estate planning

Als succesvolle ondernemer bouwt u vermogen op. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw naasten. In praktijk zien we dat ondernemers met name bezig zijn in het heden en het lastig vinden om na te denken over vermogensoverdracht in de toekomst. 

 

Het goed op orde krijgen van uw estate planning biedt niet alleen veel duidelijkheid voor u en uw naasten maar ook nog fiscale voordelen. Door bijvoorbeeld tijdens uw leven als ondernemer vermogen over te dragen kan namelijk erfbelasting in de toekomst bespaard worden.

Structuur en strategie

U bouwt privé en zakelijk vermogen op. Denk hierbij aan liquiditeiten, machines, etcetera. Uw juridische structuur dient hierbij als veilige haven.

 

Daarnaast dagen we u als ondernemer uit om naar de toekomst te kijken. Welke doelen wilt u met uw onderneming bereiken? Welke kernpersonen zijn daarbij betrokken en hoe zorgt u dat de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd is?

Fiscale risico's

Vrijwel alle acties die uw bedrijf onderneemt hebben fiscale gevolgen en brengen dan ook risico's met zich mee. Met de WVDB Radar inventariseren onze belastingadviseurs veel voorkomende fiscale valkuilen en kunnen we proactief maatregelen treffen om deze risico's te minimaliseren.

Juridische risico's

Vrijwel alle acties die uw bedrijf onderneemt, hebben juridische gevolgen en brengen in meer of mindere mate risico's met zich mee. Met de WVDB Radar signaleren we de meest voorkomende risico’s en stellen we concrete suggesties voor om deze te minimaliseren. Een uitkomst kan ook zijn dat een aantal van deze juridische risico’s voldoende beheerst worden en dat het bedrijf in juridische zin de zaken goed op orde heeft. Dat geeft rust en zekerheid naar de toekomst toe.

Financiering

Om uw zakelijke doelstellingen te behalen kan het zijn dat lopende financieringen geherstructureerd dienen te worden, of nieuwe financieringen aangetrokken dienen te worden. Andere zaken die de WVDB Radar signaleert zijn aflopende financieringen en de verhouding tussen de verstrekte zekerheden en de omvang van de financiering.

Personeel

Als werkgever heeft u te maken met diverse wettelijke regelingen en wijzigingen daarin. Het is belangrijk om daar tijdig op in te spelen. WVDB Radar geeft op belangrijke thema's inzicht in de actuele status.

Uw medewerkers zijn doorgaans een cruciale schakel in uw onderneming. Een duidelijk en goed personeelsbeleid draagt bij aan een gezond bedrijfsklimaat.

Administratie en technologie

Als onderneming bent u verplicht een administratie te voeren. Wij geloven erin dat technologie u kan helpen om dit efficiënt te doen met een hoge kwaliteit.

Om te waarborgen dat de doelen voor uw onderneming worden behaald, geloven we dat u door het stellen van normen, het meten daarvan en vergelijken van de realisatie ten opzichte van die normen, uw onderneming tijdig kunt bijsturen. WVDB Radar geeft op diverse zaken omtrent administratie, technologie en management informatie aan waar nog verbeteringen te realiseren zijn.