Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van HLB Witlox Van den Boomen gelden per 1 september 2021.

  • Klik hier voor de pdf van de algemene voorwaarden (NL).
  • Click here for the General Terms and Conditions (EN).


Deze gelden voor één of meerdere van de hierna te noemen vennootschappen. Eén en ander is afhankelijk van de vennootschap waarmee de Opdrachtgever de Opdracht is overeengekomen waardoor de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

• HLB WVDB Adviseurs & Accountants B.V.,

• HLB Witlox Van den Boomen Audit N.V.,

• HLB Witlox Van den Boomen IT Adviseurs B.V.,

• HLB Van Daal Adviseurs en Accountants B.V.,

• HLB Van Daal Audit B.V.,

• HLB WVDB Belastingadviseurs B.V.,

• Witlox Van den Boomen Belastingadviseurs B.V.,

• Witlox Van den Boomen Pensioenadviseurs B.V.,

• HLB WVDB Salaris- & HRM Advies B.V.,

• Witlox Van den Boomen Salarisadviseurs B.V.,

• Witlox Van den Boomen Personeel & Organisatieadviseurs B.V.,

• HRM 101 B.V.,

• HLB WVDB Corporate Finance B.V.,

• HLB Matchers B.V.,

• Witlox Van den Boomen Corporate Finance B.V.,

• HLB Witlox Van den Boomen Services B.V.,

• Witlox Van den Boomen B.V.,

• HLB Fiscal Rep B.V., en/of

• Witlox Van den Boomen Bedrijfsadviseurs B.V.

Eerdere versies van onze algemene voorwaarden zijn op te vragen via ons contactformulier.