Arbeidsrecht

Ook op arbeidsrechtelijk gebied dekken wij het gehele spectrum af, al dan niet in samenwerking met de arbeidsrechtadvocaten van VDB Advocaten Notarissen, onze strategische alliantiepartner.

Wij helpen u met het hebben van een sluitende arbeidsovereenkomst, met arbeidsgeschillen en ontslagprocedures (zowel individueel als collectief), benoeming en ontslag van directieleden, het doorvoeren van reorganisaties, met arbeidsongeschiktheid en –verzuim en met vraagstukken op het gebied van non-concurrentie, medezeggenschap, met pensioenrecht, met werk- en verblijfsvergunningen, met de uitleg van cao’s, etc.

Onze adviseurs
mensen met vakkennis